Εξαντλημένο

Couplers - Σύνδεσμοι

Bachmann 78021 Pair Mag Knuckle Over-Long

2,00

Δηζελάμαξες

ESU 31151

439,00

Δηζελάμαξες

ESU 31150

429,00

Δηζελάμαξες

ESU 31077

399,00

Δηζελάμαξες

ESU 31076

439,00

H0 γραμμές Κανονικού εύρους (1435mm)

Tillig 85126 H0/H0e Flex

12,00

H0 γραμμές Κανονικού εύρους (1435mm)

Tillig 85127 H0/H0m Flex

12,00

Γεννήτριες καπνού και παρελκόμενα

Seuthe Nr.500

29,50

Γεννήτριες καπνού και παρελκόμενα

Seuthe Nr.105

7,50

Γεννήτριες καπνού και παρελκόμενα

Seuthe Nr.23

21,00
Εξαντλημένο

Γεννήτριες καπνού και παρελκόμενα

Seuthe Nr.22

21,00
Εξαντλημένο

Γεννήτριες καπνού και παρελκόμενα

Seuthe Nr.20

21,00

Γεννήτριες καπνού και παρελκόμενα

Seuthe Nr.12

21,00

Γεννήτριες καπνού και παρελκόμενα

Seuthe Nr.27

21,00
Εξαντλημένο

Set τραίνων / αμαξών

Roco 51153 DB Analogue ICE Start set

129,00
Εξαντλημένο

...Ελληνικού ενδιαφέροντος

AlphaTrains AT-31001

60,00
Εξαντλημένο

...Ελληνικού ενδιαφέροντος

AlphaTrains Bm AT31006

60,00
Εξαντλημένο

...Ελληνικού ενδιαφέροντος

Sachsen 74531

68,00

Ισόπεδες διαβάσεις

Artitec 10.170 Level Crossing

29,00

Αναλογικά και ψηφιακα Κυκλώματα / Μηχανισμοί

Tillig 86112 point motor

21,00
Εξαντλημένο
33,00

H0 γραμμές Κανονικού εύρους (1435mm)

Tillig 85198 H0/H0m

55,00

...Ελληνικού ενδιαφέροντος

ACME 90040, OSE, 2nd

95,00

...Ελληνικού ενδιαφέροντος

MABAR 82204 Steam 030-2305

240,00
Εξαντλημένο

Δηζελάμαξες

MABAR 31088 COMSA

460,00
Εξαντλημένο

Επιβατάμαξες

MABAR 81605 1st class Norte

47,00
Εξαντλημένο

Δηζελάμαξες

Roco 36272, TT scale, BR220 020 DB

115,00

...Ελληνικού ενδιαφέροντος

Fleischmann 509901 3axles 2nd with tail lights

60,00

...Ελληνικού ενδιαφέροντος

Fleischmann 509803 3axles 2nd

40,00
Εξαντλημένο

Αυτοκινητάμαξες

Fleischmann 4470 NS

210,00