Προβολή όλων των 45 αποτελεσμάτων

Εξαντλημένο
95,00 

H0 γραμμές Κανονικού εύρους (1435mm)

Roco 42611 Rocoline code83 joiners

4,60 

H0 γραμμές Κανονικού εύρους (1435mm)

Roco 42473 – Curved turnout right BWr3/4

36,00 

H0 γραμμές Κανονικού εύρους (1435mm)

Roco 42472 – Curved turnout left BWl3/4

36,00 

H0 γραμμές Κανονικού εύρους (1435mm)

Roco 42400 – Flex track F4 with wooden sleepers

7,60 

H0 γραμμές Κανονικού εύρους (1435mm)

Roco 42497 – Crossing K15

29,90 

H0 γραμμές Κανονικού εύρους (1435mm)

Roco 42498 – Crossing K30

20,60 

H0 γραμμές Κανονικού εύρους (1435mm)

Roco 42489 – Turnout right Wr10

31,90 

H0 γραμμές Κανονικού εύρους (1435mm)

Roco 42488 – Turnout left Wl10

31,90 

H0 γραμμές Κανονικού εύρους (1435mm)

Roco 42493 – Single slip turnout EKW10

49,40 

H0 γραμμές Κανονικού εύρους (1435mm)

Roco 42411 – DG1 diagonal straight track

2,40 

H0 γραμμές Κανονικού εύρους (1435mm)

Roco 42464 – R2/R3 curved turnout left

28,90 

H0 γραμμές Κανονικού εύρους (1435mm)

Roco 42441 – Turnout, right WR 15

27,20 

H0 γραμμές Κανονικού εύρους (1435mm)

Roco 42440 – Turnout, left Wl 15

27,20 

H0 γραμμές Κανονικού εύρους (1435mm)

Roco 42477 – Curved turnout R9/R10

49,40 

H0 γραμμές Κανονικού εύρους (1435mm)

Roco 42476 – Curved turnout R9/R10

49,40 

H0 γραμμές Κανονικού εύρους (1435mm)

Roco 42471 – R5/R6 curved turnout

39,20 

H0 γραμμές Κανονικού εύρους (1435mm)

Roco 42470 – R5/R6 curved turnout

39,20 

H0 γραμμές Κανονικού εύρους (1435mm)

Roco 42465 – R2/R3 curved turnout

28,90 

H0 γραμμές Κανονικού εύρους (1435mm)

Roco 42430 – R20 curve, r 1962mm 5°

3,60 

H0 γραμμές Κανονικού εύρους (1435mm)

Roco 42428 – R10, r 888mm 15° curve

3,60 

H0 γραμμές Κανονικού εύρους (1435mm)

Roco 42427 – R9 curve, r 826,4 mm 15°

3,60 

H0 γραμμές Κανονικού εύρους (1435mm)

Roco 42426 – R6 curve, r 604,4 mm 30°

3,60 

H0 γραμμές Κανονικού εύρους (1435mm)

Roco 42425 – R5 curve, r 542,8 mm 30°

3,00 

H0 γραμμές Κανονικού εύρους (1435mm)

Roco 42424 – R4 curve, r 481,2 mm 30°

3,00 

H0 γραμμές Κανονικού εύρους (1435mm)

Roco 42423 – R3 curve, r 419,6 mm 30°

2,60 

H0 γραμμές Κανονικού εύρους (1435mm)

Roco 42422 – R2 curve, r 358 mm 30°

2,60 

H0 γραμμές Κανονικού εύρους (1435mm)

Roco 42421 – G1/2 feeder track

11,40 

H0 γραμμές Κανονικού εύρους (1435mm)

Roco 42413 – G1/4 straight track element

2,90 

H0 γραμμές Κανονικού εύρους (1435mm)

Roco 42412 – G1/2 straight track element

2,40 

H0 γραμμές Κανονικού εύρους (1435mm)

Roco 42410 – G1 straight track element

2,40 

H0 γραμμές Κανονικού εύρους (1435mm)

Roco 42409 – R3 curve1/4, r 419,6 mm, 7,5°

2,80 

H0 γραμμές Κανονικού εύρους (1435mm)

Roco 42408 – R2 curve1/4, r 358 mm, 7,8

2,80 

H0 γραμμές Κανονικού εύρους (1435mm)

Roco 42406 – G4 straight track element

9,60 
Εξαντλημένο

H0 γραμμές Κανονικού εύρους (1435mm)

Roco 42451 – DKW 15 double slip

53,60 

H0 γραμμές Κανονικού εύρους (1435mm)

Roco 42496 – DKW 10 double slip

53,60 

H0 γραμμές Κανονικού εύρους (1435mm)

Roco 42616 Turntable extension

20,60 

H0 γραμμές Κανονικού εύρους (1435mm)

Roco 42615 Turntable

424,90 

H0 γραμμές Κανονικού εύρους (1435mm)

Roco 42612 Rocoline code83/100 joiners

6,60 
MENU