Σκηνικές λεπτομέρειες και παρελκόμενα

Noch 84810 – “Traunstein” Layout, H0e, N or Z scale

335,00

Σκηνικές λεπτομέρειες και παρελκόμενα

Noch 87010 – “Serfaus” Layout, Z scale

155,00

Σταθμοί, βοηθητικά κτίσματα και εγκαταστάσεις

Noch 14413 – Station kiosk, lasercut

6,80

Σκηνικές λεπτομέρειες και παρελκόμενα

Noch 14397 – Sauna with View, lasercut

13,00

Σκηνικές λεπτομέρειες και παρελκόμενα

Noch 14364 – Kennels, lasercut

7,00

Σκηνικές λεπτομέρειες και παρελκόμενα

Noch 14363 – Arcade

9,00

Σταθμοί, βοηθητικά κτίσματα και εγκαταστάσεις

eRail Precision 130101-22 – Αποθήκη Συνεταιρισμού/Goods depot

110,00

Σταθμοί, βοηθητικά κτίσματα και εγκαταστάσεις

eRail Precision 130101-21 – Σταθμός Αερινόν / Aerinon Station

80,00

Σταθμοί, βοηθητικά κτίσματα και εγκαταστάσεις

Faller 190066 – Set Duningen Station

33,00

Κτίσματα εξοχής

Faller 190064 – Alpine village

33,00

Δομικά υλικά και παρελκόμενα

Faller 180519 – Stairway set

19,50

Μηχανοστάσια - Κτίσματα και εγκαταστάσεις

Faller 120270 – Murtal Timber storage shed, laser cut kit

42,00