Αναλογικά και ψηφιακα Κυκλώματα / Μηχανισμοί

Marklin 60944 – High-Efficiency Motor Upgrade Set

30,00

Αναλογικά και ψηφιακα Κυκλώματα / Μηχανισμοί

Marklin 60943 – High-Efficiency Motor Upgrade Set

30,00

Αναλογικά και ψηφιακα Κυκλώματα / Μηχανισμοί

Marklin 60941 – High-Efficiency Motor Upgrade Set

30,00

Αναλογικά και ψηφιακα Κυκλώματα / Μηχανισμοί

Viessmann 5225 5A power module

30,00

Ηλεκτρολογικά και Ηλεκτρονικά Εξαρτήματα / Υλικά

Brawa 3171 – Flat cable 0,14mm, brown/yellow

0,50

Ηλεκτρολογικά και Ηλεκτρονικά Εξαρτήματα / Υλικά

Brawa 3171 – Flat cable 0,14mm, brown/yellow

18,50

Ηλεκτρολογικά και Ηλεκτρονικά Εξαρτήματα / Υλικά

Brawa 3169 – Flat cable 0,14mm, black/red, 5m

3,50

Ηλεκτρολογικά και Ηλεκτρονικά Εξαρτήματα / Υλικά

Brawa 3094 – 12pole screw terminal strip

3,70

Ηλεκτρολογικά και Ηλεκτρονικά Εξαρτήματα / Υλικά

Brawa 3049 – 10x sockets ‘female’ white

3,00

Ηλεκτρολογικά και Ηλεκτρονικά Εξαρτήματα / Υλικά

Brawa 3048 – 10x sockets ‘female’ black

3,00

Ηλεκτρολογικά και Ηλεκτρονικά Εξαρτήματα / Υλικά

Brawa 3047 – 10x sockets ‘female’ grey

3,00

Ηλεκτρολογικά και Ηλεκτρονικά Εξαρτήματα / Υλικά

Brawa 3046 – 10x sockets ‘female’ orange

3,00

Ηλεκτρολογικά και Ηλεκτρονικά Εξαρτήματα / Υλικά

ESU 51961 – Permanent magnet, d=18mm

15,00

Ηλεκτρολογικά και Ηλεκτρονικά Εξαρτήματα / Υλικά

ESU 51960 – Permanent magnet, d=24,5mm

15,00

Αναλογικά και ψηφιακα Κυκλώματα / Μηχανισμοί

Woodland WJP-5681 – Port sharing device

10,50

Αναλογικά και ψηφιακα Κυκλώματα / Μηχανισμοί

Woodland WJP-5680 – Sequencing Light Hub

27,90

Αναλογικά και ψηφιακα Κυκλώματα / Μηχανισμοί

Digikeijs DR5013 Digireverse – Ultimate reverse loop nodule

85,00

Αναλογικά και ψηφιακα Κυκλώματα / Μηχανισμοί

Digikeijs DR5052 Basic Turntable digital controller

100,00

Ηλεκτρολογικά και Ηλεκτρονικά Εξαρτήματα / Υλικά

Digikeijs DR60010 10x contacts for N or smaller bogies

10,50

Αναλογικά και ψηφιακα Κυκλώματα / Μηχανισμοί

Roco 42624 – Digital switch drive for Rocoline with roadbed

20,00

Locomotive Decoders/Accessories

ZIMO H0e Digital coupler

28,00

Locomotive Decoders/Accessories

ZIMO MX630 – decoder

36,00

Locomotive Decoders/Accessories

ZIMO MX633R – decoder

44,00