Προβολή όλων των 44 αποτελεσμάτων

Roco-Line με σκύρο

Roco 42530 – Curved track R20, 5°

4,80 

H0 γραμμές Κανονικού εύρους (1435mm)

Roco 42573 – Curved turnout right BWr3/4

42,00 

H0 γραμμές Κανονικού εύρους (1435mm)

Roco 42572 – Curved turnout left BWl3/4

42,00 

H0 γραμμές Κανονικού εύρους (1435mm)

Roco 42611 Rocoline code83 joiners

4,60 

H0 γραμμές Κανονικού εύρους (1435mm)

Roco 42580 – Turnout left Wl10

36,90 

H0 γραμμές Κανονικού εύρους (1435mm)

Roco 42569 – Curved turnout right BWr9/10

52,90 

H0 γραμμές Κανονικού εύρους (1435mm)

Roco 42526 – Curved track R6, 30°

4,60 

H0 γραμμές Κανονικού εύρους (1435mm)

Roco 42591 – Single slip turnout EKW10

57,60 

H0 γραμμές Κανονικού εύρους (1435mm)

Roco 42568 – Curved turnout left BWl9/10

52,90 

H0 γραμμές Κανονικού εύρους (1435mm)

Roco 42598 – Centrepiece for double crossover DGV15

25,60 

H0 γραμμές Κανονικού εύρους (1435mm)

Roco 42597 – Crossing K15

31,90 

H0 γραμμές Κανονικού εύρους (1435mm)

Roco 42519 – Electric uncoupler track (G½)

25,60 

H0 γραμμές Κανονικού εύρους (1435mm)

Roco 42571 – Curved turnout right BWR5/6

42,80 

H0 γραμμές Κανονικού εύρους (1435mm)

Roco 42570 – Curved turnout left BWI5/6

42,80 

H0 γραμμές Κανονικού εύρους (1435mm)

Roco 42508 – Curved track R2¼, 7.5°

3,40 

H0 γραμμές Κανονικού εύρους (1435mm)

Roco 42509 – Curved track R3¼, 7.5°

3,40 

H0 γραμμές Κανονικού εύρους (1435mm)

Roco 42013 – ROCO LINE track with bedding set E

103,00 

H0 γραμμές Κανονικού εύρους (1435mm)

Roco 42012 – ROCO LINE track with bedding set D

139,00 

H0 γραμμές Κανονικού εύρους (1435mm)

Roco 42011 – ROCO LINE track with bedding set C

67,00 

H0 γραμμές Κανονικού εύρους (1435mm)

Roco 42010 – ROCO LINE track with bedding set B

67,00 

H0 γραμμές Κανονικού εύρους (1435mm)

Roco 42543 – Three-way turnout DWW15

58,80 

H0 γραμμές Κανονικού εύρους (1435mm)

Roco 42594 – Double slip turnout DKW15

57,60 

H0 γραμμές Κανονικού εύρους (1435mm)

Roco 42557 – Curved turnout right BWr2/3

32,90 

H0 γραμμές Κανονικού εύρους (1435mm)

Roco 42556 – Curved turnout left BWI2/3

32,90 

H0 γραμμές Κανονικού εύρους (1435mm)

Roco 42620 – Point motor for Rocoline with roadbed points

13,90 

H0 γραμμές Κανονικού εύρους (1435mm)

Roco 42525 – Curved track R5

4,60 

H0 γραμμές Κανονικού εύρους (1435mm)

Roco 42517 – Feeder track digital

10,80 

H0 γραμμές Κανονικού εύρους (1435mm)

Roco 42521 – Feeder track

10,90 

H0 γραμμές Κανονικού εύρους (1435mm)

Roco 42522 – Curved track R2

4,40 

H0 γραμμές Κανονικού εύρους (1435mm)

Roco 42650 – Substitute embankment slopes

14,40 

H0 γραμμές Κανονικού εύρους (1435mm)

Roco 42660 – Track bed

14,40 

H0 γραμμές Κανονικού εύρους (1435mm)

Roco 42532 – Left switch Wr15

26,80 

H0 γραμμές Κανονικού εύρους (1435mm)

Roco 42533 – Right switch Wr15

26,80 

H0 γραμμές Κανονικού εύρους (1435mm)

Roco 42527 – Curved track R9

4,60 

H0 γραμμές Κανονικού εύρους (1435mm)

Roco 42524 – Curved track R4

4,40 

H0 γραμμές Κανονικού εύρους (1435mm)

Roco 42651 – Track end piece

8,20 

H0 γραμμές Κανονικού εύρους (1435mm)

Roco 42523 – Curved track R3

4,40 

H0 γραμμές Κανονικού εύρους (1435mm)

Roco 42506 – Straight section G4

14,90 

H0 γραμμές Κανονικού εύρους (1435mm)

Roco 42528 – Curved track R10

4,60 

H0 γραμμές Κανονικού εύρους (1435mm)

Roco 42513 – Straight section G¼

3,40 

H0 γραμμές Κανονικού εύρους (1435mm)

Roco 42512 – Straight section G½

3,40 

H0 γραμμές Κανονικού εύρους (1435mm)

Roco 42510 – Straight section G1

4,40 

H0 γραμμές Κανονικού εύρους (1435mm)

Roco 42511 – Diagonal straight section DG1

3,40 
MENU