Αυτοκινητάμαξες

Brawa 44600 Class 425, DB, DC

300,00
Εξαντλημένο
265,00
Εξαντλημένο
170,00
Εξαντλημένο

...Ελληνικού ενδιαφέροντος

Mabar – Co-Co Alco class 1340 RENFE, AC Digital with Sound

370,00
Εξαντλημένο

...Ελληνικού ενδιαφέροντος

Mabar 81310 – Co-Co Alco class 1340 RENFE, DC

195,00

...Ελληνικού ενδιαφέροντος

Signalmeister GTW 2/6 Staedler, OSE

700,00

Οχήματα Έργων - Βοηθείας

Liliput H0 L133010, v8 Motor draisine, OBB, DC

155,00

Οχήματα Έργων - Βοηθείας

Liliput H0 L133009, v10 Motor draisine, OBB, DC

155,00
Εξαντλημένο
200,00