Εξαντλημένο
21,00
Εξαντλημένο

Οχήματα Έργων - Βοηθείας

Roco 54294 – Car for construction trains, DB AG

23,00

Οχήματα Έργων - Βοηθείας

Viessmann 2621 OBB Robel DCC Sound, movable crane

350,00

Αυτοκινητάμαξες

Brawa 44600 Class 425, DB, DC

300,00
Εξαντλημένο

...Ελληνικού ενδιαφέροντος

Roco 72263 – Steam locomotive 85 001, DB, DCC Sound + smoke

530,00
Εξαντλημένο
255,00
Εξαντλημένο
265,00
Εξαντλημένο
170,00
Εξαντλημένο

...Ελληνικού ενδιαφέροντος

Mabar – Co-Co Alco class 1340 RENFE, AC Digital with Sound

370,00
Εξαντλημένο

...Ελληνικού ενδιαφέροντος

Mabar 81310 – Co-Co Alco class 1340 RENFE, DC

195,00
Εξαντλημένο

...Ελληνικού ενδιαφέροντος

Signalmeister GTW 2/6 Staedler, OSE

700,00