Εξαντλημένο

H0e Επιβατάμαξες

ROCO 34063 – Passenger coach “Waldbahn”

34,40

Γραμμών μέρη, Παρελκόμενα, Υλικά

Fleischmann 9400, N or 9mm track wire connectors

5,90

Ηλεκτρολογικά και Ηλεκτρονικά Εξαρτήματα / Υλικά

Digikeijs DR60010 10x contacts for N or smaller bogies

10,50

Ισόπεδες διαβάσεις

Viessmann 1550 – Gatekeeper moving

40,00

...Ελληνικού ενδιαφέροντος

Piko 97603 – Express 1st class Coach, PKP, era IV

55,00

...Ελληνικού ενδιαφέροντος

Piko 97602 – Express 2nd class Coach, PKP, era IV

55,00

Τροχοί και Λάστιχα

Tillig 76903 H0 AC wheel set 11mm

1,80