Οχήματα Έργων - Βοηθείας

Roco 54294 – Car for construction trains, DB AG

23,00

Οχήματα Έργων - Βοηθείας

Viessmann 2621 OBB Robel DCC Sound, movable crane

350,00

Καθαρισμός και συντήρηση

Trix 66602 – Wheel cleaning tool

25,00