Αυτοκινητάμαξες

Brawa 44600 Class 425, DB, DC

300,00

...Ελληνικού ενδιαφέροντος

ACME 55129 – Hellas-Istanbul Express II

270,00

...Ελληνικού ενδιαφέροντος

Signalmeister GTW 2/6 Staedler, OSE

700,00

...Ελληνικού ενδιαφέροντος

Tillig 74907 – BDZ sleeping car, 2nd

58,00

...Ελληνικού ενδιαφέροντος

Tillig 74908 – OSE sleeping car, 2nd

69,00
Εξαντλημένο
32,90
Εξαντλημένο

Κλειστές

Roco 76481 – Transwaggon

32,50