Βαμμένες φιγούρες

Preiser 28070 – German policeman

3,50

Σκηνικές λεπτομέρειες και παρελκόμενα

Preiser 17215 – Modern modular seats

12,50

Βαμμένες φιγούρες

Preiser 10392 – Special forces

20,00

Βαμμένες φιγούρες

Preiser 10606 – Free climbing

12,50

Βαμμένες φιγούρες

Preiser 10062 Film- and television crew

12,90

Στρατιωτικά σετ, οχήματα, φιγούρες

Preiser 72515 Scale 1:72 Tank crews.

12,90

Βαμμένες φιγούρες

Preiser 28086 – Cameraman

4,05

Δίκυκλα, τρίκυκλα, καρότσες, ελκόμενα

Preiser 16598 – 3x BMW R12 motorbikes and riders, kit

15,45

Δίκυκλα, τρίκυκλα, καρότσες, ελκόμενα

Preiser 16572 – 3x BMW R12 motorbikes, kit

15,45

Βαμμένες φιγούρες

Preiser 12190 – Seated passengers 1900

14,40

Πλοία, βάρκες, ναυτικά...

Preiser 10705 – Youths with boats

11,30

Πλοία, βάρκες, ναυτικά...

Preiser 10687 – Fisherman in boat

11,30

Βαμμένες φιγούρες

Preiser 10557 – Engine drivers

11,85

Βαμμένες φιγούρες

Preiser 10497 – Builders

14,95

Βαμμένες φιγούρες

Preiser 10375 – Railway personnel

14,40

Oδικα υλικά και παρελκόμενα

Preiser 17178 – Traffic control

11,30

Δίκυκλα, τρίκυκλα, καρότσες, ελκόμενα

Preiser 17163 – Bicycles stand kit

6,60

Δίκυκλα, τρίκυκλα, καρότσες, ελκόμενα

Preiser 17161 – Bicycles kit

11,30

Σκηνικές λεπτομέρειες και παρελκόμενα

Preiser 17105 – Beer barrels and bottles

11,30

Σκηνικές λεπτομέρειες και παρελκόμενα

Preiser 17103 – 8x hand carts kit

12,50

Αβαφτες φιγούρες

Preiser 16356 – at the beer garden

14,95

Βαμμένες φιγούρες

Preiser 10128 – Vespa riders

18,95

Βαμμένες φιγούρες

Preiser 29077 Venus

4,05