Βαμμένες φιγούρες

Preiser 14062 Ship’s crew

8,10

Βαμμένες φιγούρες

Preiser 10626 Father Christmas

15,45

Βαμμένες φιγούρες

Preiser 10514 – Walking couples

15,45

Βαμμένες φιγούρες

Preiser 10059 – Housewives

12,90

Βαμμένες φιγούρες

Preiser 28086 – Cameraman

4,05

Πλοία, βάρκες, ναυτικά...

Preiser 17304 – Two motorboats. Kit

20,00
Εξαντλημένο

Βαμμένες φιγούρες

Preiser 12190 – Seated passengers 1900

14,40
Εξαντλημένο

Βαμμένες φιγούρες

Preiser 10705 – Youths with boats

11,30

Βαμμένες φιγούρες

Preiser 10557 – Engine drivers

11,85

Βαμμένες φιγούρες

Preiser 10529 – Babies

10,25
Εξαντλημένο

Βαμμένες φιγούρες

Preiser 10497 – Builders

14,95

Βαμμένες φιγούρες

Preiser 10429 – Sunbathing

18,95

Βαμμένες φιγούρες

Preiser 10424 – At the buffet

15,45

Βαμμένες φιγούρες

Preiser 28212 – Angela Merkel

3,30

Oδικα υλικά και παρελκόμενα

Preiser 17178 – Traffic control

11,30

Δίκυκλα, τρίκυκλα, καρότσες, ελκόμενα

Preiser 17163 – Bicycles stand kit

6,60

Δίκυκλα, τρίκυκλα, καρότσες, ελκόμενα

Preiser 17161 – Bicycles kit

11,30

Σκηνικές λεπτομέρειες και παρελκόμενα

Preiser 17105 – Beer barrels and bottles

11,30

Σκηνικές λεπτομέρειες και παρελκόμενα

Preiser 17103 – 8x hand carts kit

12,50
Εξαντλημένο

Βαμμένες φιγούρες

Preiser 10128 – Vespa riders

18,95

Βαμμένες φιγούρες

Preiser 29077 Venus

4,05
Εξαντλημένο

Παρελκόμενα οχημάτων

Preiser 17706 Workshop equipment

11,85

Παρελκόμενα οχημάτων

Preiser 17501 Fruit and vegetable boxes

15,75
Εξαντλημένο

Παρελκόμενα οχημάτων

Preiser 17220 Table-ware, food.

14,95

Παρελκόμενα οχημάτων

Preiser 17202 Waste-containers, dustbins.

11,85

Παρελκόμενα οχημάτων

Preiser 17200 Park benches. 24 pieces.

11,30

Σκηνικές λεπτομέρειες και παρελκόμενα

Preiser 17112 Trolleys

18,95