Διάφορα υλικά, Πρώτες Υλες ιδιοκατασκευών

Piko 55298 – Screws

6,50

...Ελληνικού ενδιαφέροντος

Piko 97603 – Express 1st class Coach, PKP, era IV

55,00

...Ελληνικού ενδιαφέροντος

Piko 97602 – Express 2nd class Coach, PKP, era IV

55,00

...Ελληνικού ενδιαφέροντος

Piko 58361- 3x Zas (406R) Tank cars of the PKP

150,00
Εξαντλημένο

...Ελληνικού ενδιαφέροντος

Piko 58451 – ORLEN Zas (406R) Tank car of the PKP

50,00
Εξαντλημένο
40,00
Εξαντλημένο

...Ελληνικού ενδιαφέροντος

Piko 58450 – Zas (406R) Tank car of the PKP

50,00
Εξαντλημένο
55,00