Κτίρια, κτίσματα

PIKO 61827 – ARAL Gas station

12,00

Σταθμοί, βοηθητικά κτίσματα και εγκαταστάσεις

PIKO 61824 – Goods shed

14,00

Σταθμοί, βοηθητικά κτίσματα και εγκαταστάσεις

PIKO 61923 – Bahnhof set, 5x buildings

40,00