Σταθμοί, βοηθητικά κτίσματα και εγκαταστάσεις

PIKO 61824 – Goods shed

14,00

Σταθμοί, βοηθητικά κτίσματα και εγκαταστάσεις

PIKO 61923 – Bahnhof set, 5x buildings

40,00

Οχήματα Έργων - Βοηθείας

Piko 57902 – BR 218 Diesel yellow, DB netz, era VI

65,00