Εξαντλημένο

Οχήματα Έργων - Βοηθείας

Piko 57902 – BR 218 Diesel yellow, DB netz, era VI

60,00
Εξαντλημένο
60,00

Διάφορα υλικά, Πρώτες Υλες ιδιοκατασκευών

Piko 55298 – Screws

6,50
Εξαντλημένο
55,00
Εξαντλημένο

Ψηφιακά συστήματα / Accessories

Piko 55051 – Software for PIKO SmartMeasure Car 55050

20,00
Εξαντλημένο

Οχήματα Έργων - Βοηθείας

Piko 55050 – Measuring car “PIKO” in the decor of DB AG

180,00
Εξαντλημένο
40,00