Προβολή όλων των 9 αποτελεσμάτων

Μηχανισμοί διακλαδώσεων και συναφή

MTB MP5 – Slow action point motor with built in Double switch

23,00 

Μηχανισμοί διακλαδώσεων και συναφή

MTB MP1 – Slow action point motor with built in switch

17,00 

Δηζελάμαξες

MTB M63 – MAV M63 001, DC

250,00 

...Ελληνικού ενδιαφέροντος

MTB A261 – ΟΣΕ A261 diesel, DCC/mfx, Sound, AC-3 rail

420,00 

...Ελληνικού ενδιαφέροντος

MTB A261 – ΟΣΕ A261 diesel, DCC/mfx, Sound, digital coupler, AC-3 rail

470,00 

Δηζελάμαξες

MTB T466 – CSD T466-0221, DC

250,00 

...Ελληνικού ενδιαφέροντος

MTB A261 – ΟΣΕ A261 diesel, DCC Sound

370,00 

...Ελληνικού ενδιαφέροντος

MTB A261 – ΟΣΕ A261 diesel, DCC

290,00 

...Ελληνικού ενδιαφέροντος

MTB A261 – ΟΣΕ A261 diesel, DC

250,00 
MENU