Εξαντλημένο

Κτίρια, κτίσματα

eRail Precision 130103-11, Πολυβολείο

24,00

Σταθμοί, βοηθητικά κτίσματα και εγκαταστάσεις

eRail Precision 130101-18 – Υδατόπυργος Αγγελοκάστρου

55,00

Σταθμοί, βοηθητικά κτίσματα και εγκαταστάσεις

eRail Precision 130101-19 – Σταθμός Καϊάφα

30,00

Σταθμοί, βοηθητικά κτίσματα και εγκαταστάσεις

eRail Precision 130101-17 – Σταθμός Κατάκολον

20,00
Εξαντλημένο

Κτίρια, κτίσματα

eRail Precision 130103-07 – Καφενείο

80,00

...Ελληνικού ενδιαφέροντος

eRail Precision 030300-05AP – Ξυλόσομπες

9,00

Σταθμοί, βοηθητικά κτίσματα και εγκαταστάσεις

eRail Precision 130101-16 – Ράμπα φόρτωσης

10,00
Εξαντλημένο

Σταθμοί, βοηθητικά κτίσματα και εγκαταστάσεις

eRail Precision 130101-13, Στάση ΡΟΥΦ

20,00

Σταθμοί, βοηθητικά κτίσματα και εγκαταστάσεις

eRail Precision 130101-12, Ξύλινο φυλάκιο γραμμής

14,00

Σταθμοί, βοηθητικά κτίσματα και εγκαταστάσεις

eRail Precision 130101-15, Στάση Αθήκια

24,00

Σταθμοί, βοηθητικά κτίσματα και εγκαταστάσεις

eRail Precision 130101-05, 2x Φυλάκια Κλειδούχου

16,00

Σταθμοί, βοηθητικά κτίσματα και εγκαταστάσεις

eRail Precision 130101-04, Φυλάκιο Ι.Δ.

25,00

Σταθμοί, βοηθητικά κτίσματα και εγκαταστάσεις

eRail Precision 130101-06, WC Σταθμού

22,00

Σταθμοί, βοηθητικά κτίσματα και εγκαταστάσεις

eRail Precision 130101-10, ΣΣ Ροδόπολη

125,00
Εξαντλημένο
85,00

Σταθμοί, βοηθητικά κτίσματα και εγκαταστάσεις

eRail Precision 130101-08, ΣΣ Δεσύλλα

95,00
Εξαντλημένο

Σταθμοί, βοηθητικά κτίσματα και εγκαταστάσεις

eRail Precision 130101-02, ΣΣ Παραδείσια

80,00

...Ελληνικού ενδιαφέροντος

eRail Precision 030300-05, Well

12,00

...Ελληνικού ενδιαφέροντος

eRail Precision 030300-02, 6x παγκάκια

12,00

...Ελληνικού ενδιαφέροντος

eRail Precision 030300-04, Cafe Set

15,00