Εκτός από τα γενικά ‘Ελληνικού ενδιαφέροντος’, εδώ θα βρείτε τροχαίο υλικό το οποίο συναντούμε ή έχουμε συναντήσει στο παρελθόν στον Ελλαδικό χώρο, σαν μέρος κάποιου συρμού ή μεμονωμένο. Επίσης θα βρείτε μοντέλα αμιγώς Ελληνικού πρωτοτύπου ή μοντέλα που μετατρέπονται σχετικά εύκολα σε αυτό.

...Ελληνικού ενδιαφέροντος

Sachsen 500395 – OSE 2nd, Type Y Bm, New logo

80,00

...Ελληνικού ενδιαφέροντος

Sachsen 74530 – OSE Type Y BDm

90,00

...Ελληνικού ενδιαφέροντος

Roco 76838 – Car carrier “STVA”, SNCF

50,00

...Ελληνικού ενδιαφέροντος

eRail Precision 130103-13, Αντλιοστάσιο

22,00

...Ελληνικού ενδιαφέροντος

eRail Precision 130103-11, Πολυβολείο

24,00

...Ελληνικού ενδιαφέροντος

Piko 97603 – Express 1st class Coach, PKP, era IV

55,00

...Ελληνικού ενδιαφέροντος

Piko 97602 – Express 2nd class Coach, PKP, era IV

55,00

...Ελληνικού ενδιαφέροντος

Piko 58361- 3x Zas (406R) Tank cars of the PKP

150,00

...Ελληνικού ενδιαφέροντος

Roco 76845 – Box goods wagon, DB

27,00

...Ελληνικού ενδιαφέροντος

ACME 55129 – Hellas-Istanbul Express II

270,00

...Ελληνικού ενδιαφέροντος

Piko 58451 – ORLEN Zas (406R) Tank car of the PKP

50,00

...Ελληνικού ενδιαφέροντος

Herpa 558518 – F-4E Phantom Hellenic Air Force

38,00

...Ελληνικού ενδιαφέροντος

Minitank 05076 – M 113 artillery observer vehicle

22,00

...Ελληνικού ενδιαφέροντος

Minitank 05055 – Henschel fire engine truck 25/36

28,00

...Ελληνικού ενδιαφέροντος

Minitank 05197 – M 923/M 925 A1 truck hardtop

26,00
Εξαντλημένο

...Ελληνικού ενδιαφέροντος

Piko 58450 – Zas (406R) Tank car of the PKP

50,00
Εξαντλημένο

...Ελληνικού ενδιαφέροντος

Mabar – Co-Co Alco class 1340 RENFE, AC Digital with Sound

370,00
Εξαντλημένο

...Ελληνικού ενδιαφέροντος

Mabar 81310 – Co-Co Alco class 1340 RENFE, DC

195,00

...Ελληνικού ενδιαφέροντος

Signalmeister GTW 2/6 Staedler, OSE

700,00

...Ελληνικού ενδιαφέροντος

Minitank 05147 – M 997 „Hummer” Maxi Ambulance

24,00

...Ελληνικού ενδιαφέροντος

ACME 52843 – JZ Jugoslavian Sleeping car

80,00

...Ελληνικού ενδιαφέροντος

ACME 52457 – JZ Jugoslavian Sleeping car

75,00

...Ελληνικού ενδιαφέροντος

ACME 52456 – BDZ Bulgarian Sleeping car

75,00

...Ελληνικού ενδιαφέροντος

Minitank 05052 – „Opel Blitz” All Terrain

24,00

...Ελληνικού ενδιαφέροντος

eRail Precision 130103-07 – Καφενείο

80,00

...Ελληνικού ενδιαφέροντος

eRail Precision 130103-06 – Συνεργείο

70,00

...Ελληνικού ενδιαφέροντος

eRail Precision 030300-05AP – Ξυλόσομπες

9,00

...Ελληνικού ενδιαφέροντος

Faller 120277 – Roundhouse, 3x stalls

80,00

...Ελληνικού ενδιαφέροντος

Faller 120247 – Goods shed

49,00

...Ελληνικού ενδιαφέροντος

Faller 120165 – Engine shed, 2 stalls

54,00

...Ελληνικού ενδιαφέροντος

eRail Precision 130103-09 – Περίπτερο

20,00

...Ελληνικού ενδιαφέροντος

eRail Precision 130101-13, Στάση ΡΟΥΦ

20,00

...Ελληνικού ενδιαφέροντος

eRail Precision 130101-15, Στάση Αθήκια

24,00

...Ελληνικού ενδιαφέροντος

Faller 110086 – Steinbach Wayside station

18,00