Μηχανοστάσια - Κτίσματα και εγκαταστάσεις

Vollmer 45752 – Engine shed, 2 stalls

55,50

Σταθμοί, βοηθητικά κτίσματα και εγκαταστάσεις

Vollmer 45703 Freight shed

34,00

Σιδηροδρομικά κτίσματα

Vollmer 45701 Freight shed

35,50

Σταθμοί, βοηθητικά κτίσματα και εγκαταστάσεις

Vollmer 45624 – Container crane

34,50

Κτίρια, κτίσματα

Vollmer 43760 – City hall

82,00

Σκηνικές λεπτομέρειες και παρελκόμενα

Vollmer 45011 Garden fence

10,50

Σταθμοί, βοηθητικά κτίσματα και εγκαταστάσεις

Vollmer 43560 – H0 Station Baden-Baden

107,00

Δομικά υλικά και παρελκόμενα

Vollmer 48224 – Wall plate crushed stone L 28 x W 16,3 cm

6,90

Μηχανοστάσια - Κτίσματα και εγκαταστάσεις

Vollmer 45765 – E-Loco shed with door lock mechanism, double track

51,50

Σταθμοί, βοηθητικά κτίσματα και εγκαταστάσεις

Vollmer 45635 – Gravel loader terminal with motor-driven locking flaps

32,50

Κτίρια, κτίσματα

Vollmer 45530 – Diesel tank

22,50

Κτίρια, κτίσματα

Vollmer 45525 – Refinery

49,50

Κτίρια, κτίσματα

Vollmer 45156 – ARAL petrol station

27,50

Κτίρια, κτίσματα

Vollmer 43770 – Romantic café

40,50

Κτίρια, κτίσματα

Vollmer 43765 – Main post office

73,00

Κτίρια, κτίσματα

Vollmer 43711 – House on the lake

22,50

Κτίρια, κτίσματα

Vollmer 43687 – Grain mill

35,50

Σταθμοί, βοηθητικά κτίσματα και εγκαταστάσεις

Vollmer 43532 – Platform 62cm

23,50

Κτίρια, κτίσματα

Vollmer 43671 Two storey House

16,00

Κτίρια, κτίσματα

Vollmer 43724 Village Bakery

20,00

Κτίρια, κτίσματα

Vollmer 49253 House

14,00