Μηχανοστάσια - Κτίσματα και εγκαταστάσεις

Vollmer 45752 – Engine shed, 2 stalls

55,50

Σταθμοί, βοηθητικά κτίσματα και εγκαταστάσεις

Vollmer 45703 Freight shed

34,00

Σιδηροδρομικά κτίσματα

Vollmer 45701 Freight shed

35,50

Σταθμοί, βοηθητικά κτίσματα και εγκαταστάσεις

Vollmer 45624 – Container crane

34,50

Κτίρια, κτίσματα

Vollmer 43760 – City hall

82,00

Σκηνικές λεπτομέρειες και παρελκόμενα

Vollmer 45011 Garden fence

9,80

Σταθμοί, βοηθητικά κτίσματα και εγκαταστάσεις

Vollmer 43560 – H0 Station Baden-Baden

107,00

Δομικά υλικά και παρελκόμενα

Vollmer 48224 – Wall plate crushed stone L 28 x W 16,3 cm

6,90

Μηχανοστάσια - Κτίσματα και εγκαταστάσεις

Vollmer 45765 – E-Loco shed with door lock mechanism, double track

51,50

Σταθμοί, βοηθητικά κτίσματα και εγκαταστάσεις

Vollmer 45635 – Gravel loader terminal with motor-driven locking flaps

32,50

Κτίρια, κτίσματα

Vollmer 45530 – Diesel tank

22,50

Κτίρια, κτίσματα

Vollmer 45525 – Refinery

49,50

Κτίρια, κτίσματα

Vollmer 45156 – ARAL petrol station

27,50

Κτίρια, κτίσματα

Vollmer 43770 – Romantic café

40,50

Κτίρια, κτίσματα

Vollmer 43765 – Main post office

73,00

Κτίρια, κτίσματα

Vollmer 43711 – House on the lake

22,50

Κτίρια, κτίσματα

Vollmer 43687 – Grain mill

35,50

Σταθμοί, βοηθητικά κτίσματα και εγκαταστάσεις

Vollmer 43532 – Platform 62cm

23,50

Κτίρια, κτίσματα

Vollmer 49252 House

14,00

Κτίρια, κτίσματα

Vollmer 49217 House

11,00

Κτίρια, κτίσματα

Vollmer 43671 Two storey House

16,00

Κτίρια, κτίσματα

Vollmer 43724 Village Bakery

20,00

Κτίρια, κτίσματα

Vollmer 49254 House

14,00

Κτίρια, κτίσματα

Vollmer 49213 House

11,00