Κτίρια, κτίσματα

Vollmer 43624 Rock factory

32,50

Μηχανοστάσια - Κτίσματα και εγκαταστάσεις

Vollmer 45752 – Engine shed, 2 stalls

55,50
Εξαντλημένο

Σταθμοί, βοηθητικά κτίσματα και εγκαταστάσεις

Vollmer 45703 Freight shed

34,00
Εξαντλημένο

Σιδηροδρομικά κτίσματα

Vollmer 45701 Freight shed

35,50
Εξαντλημένο

Σταθμοί, βοηθητικά κτίσματα και εγκαταστάσεις

Vollmer 45624 – Container crane

34,50

Σκηνικές λεπτομέρειες και παρελκόμενα

Vollmer 45011 Garden fence

9,80

Oδικα υλικά και παρελκόμενα

Vollmer 48244 – Street plate cobblestone end pieces

6,30

Σταθμοί, βοηθητικά κτίσματα και εγκαταστάσεις

Vollmer 43560 – H0 Station Baden-Baden

107,00

Δομικά υλικά και παρελκόμενα

Vollmer 48224 – Wall plate crushed stone L 28 x W 16,3 cm

6,90

Σιδηροδρομικά κτίσματα

Vollmer 45767 – Signal tower Rüdesheim

42,50

Μηχανοστάσια - Κτίσματα και εγκαταστάσεις

Vollmer 45765 – E-Loco shed with door lock mechanism, double track

51,50

Κτίρια, κτίσματα

Vollmer 45530 – Diesel tank

22,50

Κτίρια, κτίσματα

Vollmer 45525 – Refinery

49,50
Εξαντλημένο

Κτίρια, κτίσματα

Vollmer 45156 – ARAL petrol station

27,50
Εξαντλημένο

Κτίσματα πόλης

Vollmer 43770 – Romantic café

40,50
Εξαντλημένο

Κτίσματα πόλης

Vollmer 43765 – Main post office

73,00
Εξαντλημένο
41,00
Εξαντλημένο

Κτίρια, κτίσματα

Vollmer 43687 – Grain mill

35,50

Σταθμοί, βοηθητικά κτίσματα και εγκαταστάσεις

Vollmer 43532 – Platform 62cm

23,50

Κτίρια, κτίσματα

Vollmer 49252 House

14,00

Κτίρια, κτίσματα

Vollmer 43724 Village Bakery

20,00
Εξαντλημένο

Κτίρια, κτίσματα

Vollmer 49254 House

14,00

Κτίρια, κτίσματα

Vollmer 49253 House

14,00

Κτίρια, κτίσματα

Vollmer 49251 House

14,00

Κτίρια, κτίσματα

Vollmer 49217 House

11,00
Εξαντλημένο

Κτίρια, κτίσματα

Vollmer 49213 House

11,00

Μηχανοστάσια - Κτίσματα και εγκαταστάσεις

Vollmer 45720 Large Coaling stage

53,95