Κτίσματα εξοχής

Kibri 38721 – Family house

10,00

Vans, Λεωφορεία, φορτηγά

Kibri 13025 MAN 19.321UL + LIEBHERR SK 20

30,50

Vans, Λεωφορεία, φορτηγά

Kibri 13580 DAF truck with low-loader trailer

37,50

Vans, Λεωφορεία, φορτηγά

Kibri 15210 H0 MAN 3-axle crane SchwarzBau

25,95

Σταθμοί, βοηθητικά κτίσματα και εγκαταστάσεις

Kibri 39318 – Signal tower Ottbergen

23,50

Σταθμοί, βοηθητικά κτίσματα και εγκαταστάσεις

Kibri 39317 – Signal tower Geislingen

26,50

Κτίρια, κτίσματα

Kibri 39010 – Castle Falkenstein

90,50

Σκηνικές λεπτομέρειες και παρελκόμενα

Kibri 38532 – Wind generator

23,50

Σταθμοί, βοηθητικά κτίσματα και εγκαταστάσεις

Kibri 37704 – N Station Unterlenningen

32,50