Οχήματα Έργων - Βοηθείας

Bachmann 87901 – Plasser, DCC, No logo

140,00

H0 γραμμές Κανονικού εύρους (1435mm)

Bachmann 46299 – Turntable motorised

171,00

Οχήματα Έργων - Βοηθείας

Bachmann 38-678

25,00

Set τραίνων / αμαξών

Bachmann 31-577 Windhoff MPV

160,00

Set τραίνων / αμαξών

Bachmann 31-575 Windhoff MPV

160,00

Ηλεκτράμαξες

Bachmann 65202 GG1 PRR

180,00

Δηζελάμαξες

Bachmann 63105 UP S4

120,00

Tram - Τροχιόδρομοι

Bachmann 62938 PCC Streetcar Boston

52,00

Σκηνικές λεπτομέρειες και παρελκόμενα

Bachmann 42214 Playground set

9,25