Βαμμένες φιγούρες

Noch 16072 – 60 sitting figures

70,00

Βαμμένες φιγούρες

MERTEN 2268 – Locomotive personnel at cab

14,00

Βαμμένες φιγούρες

MERTEN 2499 – Football figures

15,00

Βαμμένες φιγούρες

MERTEN 2506 – Skateboarders

13,00

Βαμμένες φιγούρες

MERTEN 2507 – Roller skaters

13,00

Βαμμένες φιγούρες

MERTEN 2514 – Waiters, Waitresses, Chefs

15,00

Βαμμένες φιγούρες

Preiser 28070 – German policeman

3,50

Βαμμένες φιγούρες

Preiser 10392 – Special forces

20,00

Βαμμένες φιγούρες

Preiser 10606 – Free climbing

12,50