Βαμμένες φιγούρες

Busch 1195 – Domestic Geese

16,50
Εξαντλημένο

Βαμμένες φιγούρες

Preiser 28070 – German policeman

3,50
Εξαντλημένο

Βαμμένες φιγούρες

Preiser 10392 – Special forces

20,00

Βαμμένες φιγούρες

Preiser 14033 – Track workers

8,10
Εξαντλημένο

Βαμμένες φιγούρες

Preiser 10657 – Having lunch. Dining room set

20,00

Βαμμένες φιγούρες

Preiser 10606 – Free climbing

12,50

Βαμμένες φιγούρες

Preiser 14062 Ship’s crew

8,10

Βαμμένες φιγούρες

Preiser 10626 Father Christmas

15,45

Βαμμένες φιγούρες

Preiser 10514 – Walking couples

15,45
Εξαντλημένο

Βαμμένες φιγούρες

Preiser 10062 Film- and television crew

12,90

Βαμμένες φιγούρες

Preiser 10059 – Housewives

12,90

Στρατιωτικά σετ, οχήματα, φιγούρες

Preiser 72515 Scale 1:72 Tank crews.

12,90
Εξαντλημένο

Θεματικές σκηνές

Preiser 28086 – Cameraman

4,05
Εξαντλημένο

Βαμμένες φιγούρες

Woodland WA-1863 Holstein Cows

11,50

Βαμμένες φιγούρες

Woodland WA-1862 Farm Horses

11,50

Βαμμένες φιγούρες

Woodland WA-1861 Bus Stop People

15,00

Βαμμένες φιγούρες

Woodland WA-1858 Chain Gang

11,00

Βαμμένες φιγούρες

Woodland WA-1849 Rebels

11,00

Βαμμένες φιγούρες

Woodland WA-1853 Sun Bathers

13,50

Βαμμένες φιγούρες

Woodland WA-1844 Livestock

14,50
Εξαντλημένο

Βαμμένες φιγούρες

Woodland WA-1843 Hereford Cows

11,50

Βαμμένες φιγούρες

Woodland WA-1840 Travellers

11,00

Βαμμένες φιγούρες

Woodland WA-1836 Tourists

14,00

Βαμμένες φιγούρες

Woodland WA-1835 Professionals

14,00

Βαμμένες φιγούρες

Woodland WA-1833 Lovers

14,50

Βαμμένες φιγούρες

Woodland WA-1832 Moms & Kids

14,50

Βαμμένες φιγούρες

Woodland WA-1826 City Workers

11,00

Βαμμένες φιγούρες

Woodland WA-1829 People Sitting

11,00

Βαμμένες φιγούρες

Woodland WA-1825 Window Shoppers

10,00

Βαμμένες φιγούρες

Woodland WA-1823 Dock Workers

11,50

Βαμμένες φιγούρες

Woodland WA-1822 Policemen

11,00

Βαμμένες φιγούρες

Woodland WA-1821 Pedestrians

11,00
Εξαντλημένο

Βαμμένες φιγούρες

Woodland WA-1957 Yorkshire Pigs

13,50

Βαμμένες φιγούρες

Woodland WA-1956 Young & Old

11,00

Βαμμένες φιγούρες

Woodland WA-1955 Black Angus Cows

11,50

Βαμμένες φιγούρες

Woodland WA-1939 Outdoor Dining

13,50

Βαμμένες φιγούρες

Woodland WA-1938 Summertime Jobs

13,50

Βαμμένες φιγούρες

Woodland WA-1937 Windy Day Play

13,50

Βαμμένες φιγούρες

Woodland WA-1936 Wash Day Getaway

13,50

Βαμμένες φιγούρες

Woodland WA-1917 Campers

12,00

Δίκυκλα, τρίκυκλα, καρότσες, ελκόμενα

Preiser 16572 – 3x BMW R12 motorbikes, kit

15,45
Εξαντλημένο

Βαμμένες φιγούρες

Preiser 12190 – Seated passengers 1900

14,40