Εξαντλημένο

Αναλογικά και ψηφιακα Κυκλώματα / Μηχανισμοί

Faller 163501 – Motor bracket for Ø 10 mm motor, axle 24 mm / module 0.3 Z30

8,50

Αναλογικά και ψηφιακα Κυκλώματα / Μηχανισμοί

Faller 163453 – Reed sensor, glass tube large

10,00
Εξαντλημένο

Αναλογικά και ψηφιακα Κυκλώματα / Μηχανισμοί

Faller 163304 – Motor, Ø 10 mm, module 0.3

30,00

Oδικα υλικά και παρελκόμενα

Faller 161945 – Laser-Street Terminal loop

18,50

Oδικα υλικά και παρελκόμενα

Faller 161943 – Laser-Street Car park expansion

21,00

Oδικα υλικά και παρελκόμενα

Faller 161941 – Laser-Street T Junction

18,50

Oδικα υλικά και παρελκόμενα

Faller 161940 – Laser-Street Forks and junctions 45°

14,00

Oδικα υλικά και παρελκόμενα

Faller 161931 – Laser-Street flexible

11,00

Oδικα υλικά και παρελκόμενα

Faller 161930 – Laser-Street Bus stop set

11,00

Oδικα υλικά και παρελκόμενα

Faller 161921 – Laser-Street curve 45°

11,00

Oδικα υλικά και παρελκόμενα

Faller 161920 – Laser-Street curve 45°

11,00

Oδικα υλικά και παρελκόμενα

Faller 161911 – Laser-Street straight

8,50

Oδικα υλικά και παρελκόμενα

Faller 161910 – Laser-Street street straight

8,50

Oδικα υλικά και παρελκόμενα

Faller 161840 – 2 LED Traffic lights with electronics

45,00

Oδικα υλικά και παρελκόμενα

Faller 161674 – Parking space

25,50

Oδικα υλικά και παρελκόμενα

Faller 161667 – Car System Bus stop set

80,00

Oδικα υλικά και παρελκόμενα

Faller 161657 – Level crossing

11,00

Βαμμένες φιγούρες

Busch 1195 – Domestic Geese

16,50

Παρελκόμενα οχημάτων

Busch 1184 – Garage Equipment

17,50

Πλοία, βάρκες, ναυτικά...

Busch 1157 – Boat & Raft Set

15,00
Εξαντλημένο

Βαμμένες φιγούρες

Preiser 28070 – German policeman

3,50
Εξαντλημένο

Βαμμένες φιγούρες

Preiser 10392 – Special forces

20,00

Βαμμένες φιγούρες

Preiser 14033 – Track workers

8,10

Βαμμένες φιγούρες

Preiser 10606 – Free climbing

12,50