Ισόπεδες διαβάσεις

Viessmann 1550 – Gatekeeper moving

40,00

Οχήματα / φιγούρες Εκτάκτου ανάγκης

Herpa 094153 Mercedes-Benz Miesen KTW “DRK”

13,00

Οχήματα / φιγούρες Εκτάκτου ανάγκης

Herpa 094108 Mercedes-Benz SK 88 turnable ladder

20,00

Οχήματα / φιγούρες Εκτάκτου ανάγκης

Herpa 094092 MAN G 90 LF 16 fire truck

20,00
Εξαντλημένο

Vans, Λεωφορεία, φορτηγά

Herpa 75664 Lowliner curtain canvas trailer, 3a

13,00

...Ελληνικού ενδιαφέροντος

Herpa 558518 – F-4E Phantom Hellenic Air Force

38,00

Παρελκόμενα οχημάτων

Herpa 053785 Truck horns

10,00

Αυτοκίνητα Ι.Χ., Οχήματα

Herpa 23627 Mini Cooper S

14,00

Αυτοκίνητα Ι.Χ., Οχήματα

Herpa 20817 Citroen 2CV

12,00

...Ελληνικού ενδιαφέροντος

Minitank 05076 – M 113 artillery observer vehicle

10,20

...Ελληνικού ενδιαφέροντος

Minitank 05055 – Henschel fire engine truck 25/36

14,30

...Ελληνικού ενδιαφέροντος

Minitank 05197 – M 923/M 925 A1 truck hardtop

13,30

Βαμμένες φιγούρες

Preiser 14062 Ship’s crew

8,10

Βαμμένες φιγούρες

Preiser 10626 Father Christmas

15,45

Βαμμένες φιγούρες

Preiser 10514 – Walking couples

15,45

Βαμμένες φιγούρες

Preiser 10059 – Housewives

12,90

Θεματικές σκηνές

Preiser 28086 – Cameraman

4,05

Βαμμένες φιγούρες

Woodland WA-1863 Holstein Cows

11,50

Βαμμένες φιγούρες

Woodland WA-1862 Farm Horses

11,50

Βαμμένες φιγούρες

Woodland WA-1861 Bus Stop People

15,00

Βαμμένες φιγούρες

Woodland WA-1858 Chain Gang

11,00

Βαμμένες φιγούρες

Woodland WA-1849 Rebels

11,00

Βαμμένες φιγούρες

Woodland WA-1853 Sun Bathers

13,50

Βαμμένες φιγούρες

Woodland WA-1844 Livestock

14,50

Βαμμένες φιγούρες

Woodland WA-1843 Hereford Cows

11,50

Βαμμένες φιγούρες

Woodland WA-1840 Travellers

11,00

Βαμμένες φιγούρες

Woodland WA-1836 Tourists

14,00

Βαμμένες φιγούρες

Woodland WA-1835 Professionals

14,00

Βαμμένες φιγούρες

Woodland WA-1833 Lovers

14,50

Βαμμένες φιγούρες

Woodland WA-1832 Moms & Kids

14,50

Βαμμένες φιγούρες

Woodland WA-1826 City Workers

11,00

Βαμμένες φιγούρες

Woodland WA-1829 People Sitting

11,00

Βαμμένες φιγούρες

Woodland WA-1825 Window Shoppers

10,00

Βαμμένες φιγούρες

Woodland WA-1823 Dock Workers

11,50

Βαμμένες φιγούρες

Woodland WA-1822 Policemen

11,00

Βαμμένες φιγούρες

Woodland WA-1821 Pedestrians

11,00
Εξαντλημένο

Βαμμένες φιγούρες

Woodland WA-1957 Yorkshire Pigs

13,50

Βαμμένες φιγούρες

Woodland WA-1956 Young & Old

11,00