Νέα προϊόντα

Ηλεκτρολογικά και Ηλεκτρονικά Εξαρτήματα / Υλικά

Marklin 6631 – AC Transformer, 30VA, Used

50,00

Ηλεκτρολογικά και Ηλεκτρονικά Εξαρτήματα / Υλικά

Marklin 7072 – 4x Pulse switch control box, Used

11,00

Δομικά υλικά και παρελκόμενα

Preiser 18217 – Quarrystone walls with doorways

11,75

Σκηνικές λεπτομέρειες και παρελκόμενα

Preiser 17215 – Modern modular seats

12,50
Εξαντλημένο

Βαμμένες φιγούρες

Preiser 10392 – Special forces

20,00

Βαμμένες φιγούρες

Preiser 14033 – Track workers

8,10

Βαμμένες φιγούρες

Preiser 10606 – Free climbing

12,50

Marklin Συλλεκτικά

5120 Markln M R1 curve

2,00

Marklin Συλλεκτικά

5128 Markln M Double slip

45,00

Διάφορα υλικά, Πρώτες Υλες ιδιοκατασκευών

Weinert Modellbau 9362 – Optical fibre 1,5mm

15,00

Διάφορα υλικά, Πρώτες Υλες ιδιοκατασκευών

Weinert Modellbau 9361 – Optical fibre 1,0mm

9,00

Διάφορα υλικά, Πρώτες Υλες ιδιοκατασκευών

Weinert Modellbau 9360 – Optical fibre 0,5mm

8,00
Εξαντλημένο

Γραμμών μέρη, Παρελκόμενα, Υλικά

Weinert Modellbau 72271 – 2x Point levers

6,00

Λεπτομέρειες / Παρελκόμενα T.Y.

Weinert Modellbau 91088 – DB BR 01 133 plates

10,00

Αναλογικά και ψηφιακα Κυκλώματα / Μηχανισμοί

Weinert Modellbau 74314 – Slow action point motor

25,50

Ηλεκτρολογικά και Ηλεκτρονικά Εξαρτήματα / Υλικά

Digikeijs DR60094 5x Blue Mini Leds on wires

10,00
Εξαντλημένο
28,00

Φυτά κλπ - Χλωρίδα

Woodland FS629 – Plant Hues

6,00

Μηχανοστάσια - Κτίσματα και εγκαταστάσεις

Liliput 947000 – 2x stand narrow gauge engine shed

85,00
Εξαντλημένο
90,00

Διάφορα υλικά, Πρώτες Υλες ιδιοκατασκευών

Woodland WC-1204 – Lattex Rubber, 473mL

20,00

Δομικά υλικά και παρελκόμενα

Woodland WC-1248 – Rock Face Mold

13,60

Δομικά υλικά και παρελκόμενα

Woodland WC-1242 – Washed Rock Mold

13,60

Δομικά υλικά και παρελκόμενα

Woodland WC-1241 – Layered Stone Mold

11,30

Δομικά υλικά και παρελκόμενα

Woodland WC-1237 – Wind Rock Mold

11,30

Δομικά υλικά και παρελκόμενα

Noch 58250 – Wall

10,50