Η κατασκευή και η μετασκευή σιδηροδρομικών μοντέλων κάθε πρωτοτύπου είναι μία ακόμα βασική δραστηριότητα της επιχείρησής μας. Η εργασία μας ξεχωρίζει για την σημασία που δίνουμε στις λεπτομέρειες, την σωστή απόδοση των χρωμάτων και κυρίως την εκτεταμένη χρήση των ψηφιακών δυνατοτήτων! Σε αυτές τις σελίδες μπορείτε να δείτε μοντέλα που έχουμε κατά καιρούς κατασκευάσει ή τροποποιήσει κατάλληλα ώστε να γίνουν μια τέλεια απομίμηση ενός συγκεκριμένου πρωτοτύπου.