Διάφορα υλικά, Πρώτες Υλες ιδιοκατασκευών

Weinert Modellbau 9362 – Optical fibre 1,5mm

15,00

Διάφορα υλικά, Πρώτες Υλες ιδιοκατασκευών

Weinert Modellbau 9361 – Optical fibre 1,0mm

9,00

Διάφορα υλικά, Πρώτες Υλες ιδιοκατασκευών

Weinert Modellbau 9360 – Optical fibre 0,5mm

8,00

Γραμμών μέρη, Παρελκόμενα, Υλικά

Weinert Modellbau 72271 – 2x Point levers

6,00

Αναλογικά και ψηφιακα Κυκλώματα / Μηχανισμοί

Weinert Modellbau 74314 – Slow action point motor

25,50

Διάφορα υλικά, Πρώτες Υλες ιδιοκατασκευών

Weinert Modellbau 7213 – Rubber ‘wire’

13,00

Αναλογικά και ψηφιακα Κυκλώματα / Μηχανισμοί

Weinert Modellbau 74312 – Slow action point motor

22,00

Αναλογικά και ψηφιακα Κυκλώματα / Μηχανισμοί

Weinert Modellbau 74309 – Slow action point motor

20,00

Διάφορα υλικά, Πρώτες Υλες ιδιοκατασκευών

Weinert Modellbau 74305 – Screws and nuts

5,00

Διάφορα υλικά, Πρώτες Υλες ιδιοκατασκευών

Weinert Modellbau 74304 – Screws and nuts

5,00

Διάφορα υλικά, Πρώτες Υλες ιδιοκατασκευών

Weinert Modellbau 74303 – Screws and nuts

5,00

Αναλογικά και ψηφιακα Κυκλώματα / Μηχανισμοί

Weinert Modellbau 74301 – Point mechanism zig

4,50

Αναλογικά και ψηφιακα Κυκλώματα / Μηχανισμοί

Weinert Modellbau 74300 – Point mechanism, servo

25,50

Γραμμών μέρη, Παρελκόμενα, Υλικά

Weinert Modellbau 74017 – Rail joiners

5,00

Λεπτομέρειες / Παρελκόμενα T.Y.

Weinert Modellbau 8803 – Windshields

6,00

Γραμμών μέρη, Παρελκόμενα, Υλικά

Weinert Modellbau 7210

9,00

Γραμμών μέρη, Παρελκόμενα, Υλικά

Weinert Modellbau 7225

7,00

Λεπτομέρειες / Παρελκόμενα T.Y.

Weinert Modellbau 8287

7,00

Παρελκόμενα οχημάτων

Weinert Modellbau 4358

4,00

Oδικα υλικά και παρελκόμενα

Weinert Modellbau 3373

6,50

Σκηνικές λεπτομέρειες και παρελκόμενα

Weinert Modellbau 3234

5,00

Σκηνικές λεπτομέρειες και παρελκόμενα

Weinert Modellbau 3341

5,00

Σκηνικές λεπτομέρειες και παρελκόμενα

Weinert Modellbau 3228

9,00