Ηλεκτρολογικά και Ηλεκτρονικά Εξαρτήματα / Υλικά

Crystal clear LED, 1,8mm, Green

1,20

Ηλεκτρολογικά και Ηλεκτρονικά Εξαρτήματα / Υλικά

Crystal clear LED, 1,8mm, Red

1,20

Ηλεκτρολογικά και Ηλεκτρονικά Εξαρτήματα / Υλικά

Crystal clear LED, 1,8mm, Amber

1,20

Ηλεκτρολογικά και Ηλεκτρονικά Εξαρτήματα / Υλικά

Crystal clear LED, 1,8mm, Warm white

1,20

Ηλεκτρολογικά και Ηλεκτρονικά Εξαρτήματα / Υλικά

Dual LED, 3mm, Warm white/Red

2,30

Ηλεκτρολογικά και Ηλεκτρονικά Εξαρτήματα / Υλικά

Crystal clear LED, 3mm, Warm white

0,90

Ηλεκτρολογικά και Ηλεκτρονικά Εξαρτήματα / Υλικά

Crystal clear LED, 3mm, Red

0,90

Αυτοκινητάμαξες

Signalmeister GTW 2/6 Staedler, OSE

700,00

Ηλεκτρολογικά και Ηλεκτρονικά Εξαρτήματα / Υλικά

Capacitor 2200μF/16V

3,00

Ηλεκτρολογικά και Ηλεκτρονικά Εξαρτήματα / Υλικά

Led, 1,8mm Red

0,80

Ηλεκτρολογικά και Ηλεκτρονικά Εξαρτήματα / Υλικά

Dual Led, 3mm Red/Yellow

1,50

Ηλεκτρολογικά και Ηλεκτρονικά Εξαρτήματα / Υλικά

Dual Led, 3mm Red/Green

1,50

Ηλεκτρολογικά και Ηλεκτρονικά Εξαρτήματα / Υλικά

Led, 1,8mm Green

0,80

Ηλεκτρολογικά και Ηλεκτρονικά Εξαρτήματα / Υλικά

Led, 1,8mm Yellow

0,80

Λεπτομέρειες / Παρελκόμενα T.Y.

Pair of Loco lamps

3,40

Λεπτομέρειες / Παρελκόμενα T.Y.

Oval head sprung buffers

3,50

Λεπτομέρειες / Παρελκόμενα T.Y.

2x Round head sprung buffers

3,50

Ανοιχτές

KLEIN Eaos

20,00

Ανοιχτές

KLEIN OSE Eaos

63,00