Υπέροχα κτίσματα και παρελκόμενα από ρητίνη, συναρμολογημένα, βαμμένα και παλαιωμένα, έτοιμα για τοποθέτηση!

Εξαντλημένο

Σκηνικές λεπτομέρειες και παρελκόμενα

Scenecraft 44-578 – Passenger Information Screen

8,50

Σκηνικές λεπτομέρειες και παρελκόμενα

Scenecraft 44-573 – Platform Monitors and Cameras

21,00

Σκηνικές λεπτομέρειες και παρελκόμενα

Scenecraft 44-548 – Station Signage Set

8,00

Σκηνικές λεπτομέρειες και παρελκόμενα

Scenecraft 44-545 – 4x wagon loads

8,00

Σκηνικές λεπτομέρειες και παρελκόμενα

Scenecraft 44-539 – 2x Platform trolleys

15,00

Σκηνικές λεπτομέρειες και παρελκόμενα

Scenecraft 44-555 – Stone walls and gates

13,00

Σκηνικές λεπτομέρειες και παρελκόμενα

Scenecraft 44-534 – 10x Satellite dishes

16,00
Εξαντλημένο

Σκηνικές λεπτομέρειες και παρελκόμενα

Scenecraft 44-042 – 4x Lifting jacks

11,50

Σκηνικές λεπτομέρειες και παρελκόμενα

Scenecraft 44-527 Propane cyl.

5,90
Εξαντλημένο

Σκηνικές λεπτομέρειες και παρελκόμενα

Scenecraft 44-520 Beer barrels

5,90

Σκηνικές λεπτομέρειες και παρελκόμενα

Scenecraft 44-546 Grit boxes

7,00

Σκηνικές λεπτομέρειες και παρελκόμενα

Scenecraft 44-530 Iron bollards

5,90
Εξαντλημένο

Σκηνικές λεπτομέρειες και παρελκόμενα

Scenecraft 44-525 Dustbins

5,90

Σκηνικές λεπτομέρειες και παρελκόμενα

Scenecraft 44-519 Oil barels

5,90
Εξαντλημένο

Σκηνικές λεπτομέρειες και παρελκόμενα

Scenecraft 44-510 Shelters

11,00

Σκηνικές λεπτομέρειες και παρελκόμενα

Scenecraft 44-508 Freight acc.

18,00

Σκηνικές λεπτομέρειες και παρελκόμενα

Scenecraft 44-506 Kiosk

12,90

Σκηνικές λεπτομέρειες και παρελκόμενα

Scenecraft 44-502 Station modernisation

12,00

Σκηνικές λεπτομέρειες και παρελκόμενα

Scenecraft 44-501 Dustbins

7,90
Εξαντλημένο

Σιδηροδρομικά υλικά, παρελκόμενα

Scenecraft CO4410 station accessories

10,00
Εξαντλημένο

Κτίρια, κτίσματα

Scenecraft 44-221 U station

41,50

Κτίρια, κτίσματα

Scenecraft 44-210 Car park

64,50

Κτίρια, κτίσματα

Scenecraft 44-140 Bicycle Hut

10,90

Σκηνικές λεπτομέρειες και παρελκόμενα

Scenecraft 44-522 Dustbins

5,90

Σκηνικές λεπτομέρειες και παρελκόμενα

Scenecraft 44-514 Benches

10,90

Σταθμοί, βοηθητικά κτίσματα και εγκαταστάσεις

Scenecraft 44-220 Art Deco Station

48,50

Σταθμοί, βοηθητικά κτίσματα και εγκαταστάσεις

Scenecraft CO4407 station WC

13,00