...Ελληνικού ενδιαφέροντος

Sachsen 500395 – OSE 2nd, Type Y Bm, New logo

80,00
Εξαντλημένο

...Ελληνικού ενδιαφέροντος

Sachsen 74530 – OSE Type Y BDm

90,00
Εξαντλημένο

...Ελληνικού ενδιαφέροντος

Sachsen 14525 – OSE sleeping car

95,00
Εξαντλημένο

...Ελληνικού ενδιαφέροντος

Sachsen OSE 2nd, old logo

90,00
Εξαντλημένο

...Ελληνικού ενδιαφέροντος

Sachsen OSE 2nd/luggage, old logo

72,00
Εξαντλημένο

Φορτάμαξες

Sachsen DB Glms wagon

20,00

...Ελληνικού ενδιαφέροντος

Sachsen Balkan Express

220,00

...Ελληνικού ενδιαφέροντος

Sachsen OSE 2nd, old logo

72,00
Εξαντλημένο

Επιβατάμαξες

Sachsen OSE 1st/2 old logo

65,00
Εξαντλημένο

...Ελληνικού ενδιαφέροντος

Sachsen 74531

68,00