Εξαντλημένο

Επιβατάμαξες

Sachsen 74530 – OSE Type Y BDm

90,00
Εξαντλημένο

Επιβατάμαξες

Sachsen 14525 – OSE sleeping car

95,00
Εξαντλημένο

Επιβατάμαξες

Sachsen OSE 2nd, old logo

90,00
Εξαντλημένο

Επιβατάμαξες

Sachsen OSE 2nd/luggage, old logo

72,00
Εξαντλημένο

Κλειστές

Sachsen DB Glms wagon

20,00
Εξαντλημένο

Ανοιχτές

Sachsen Open wagon

15,00

Set τραίνων / αμαξών

Sachsen Balkan Express

220,00
Εξαντλημένο

Επιβατάμαξες

Sachsen OSE 1st/2 old logo

65,00
Εξαντλημένο

Επιβατάμαξες

Sachsen 74531

68,00