Καθαρισμός και συντήρηση

Roco 10003 – Microfibre cloth

9,00

Σκηνικές λεπτομέρειες και παρελκόμενα

Roco 05418 – Flat conveyor kit H0

9,00

Vans, Λεωφορεία, φορτηγά

Roco 05404 – Steyr 480a Omnibus, ÖBH

29,00

Vans, Λεωφορεία, φορτηγά

Roco 05391 – Haflinger, ÖPT

17,50

Vans, Λεωφορεία, φορτηγά

Roco 05398 – Perl St42 Omnibus, ÖPT

38,00

Vans, Λεωφορεία, φορτηγά

Roco 05397 – Steyr Baby, ÖPT

18,00

Vans, Λεωφορεία, φορτηγά

Roco 05416 – “Saurer” omnibus

21,00

Vans, Λεωφορεία, φορτηγά

Roco 05395 – Puch Haflinger, Swiss Army

17,50

Vans, Λεωφορεία, φορτηγά

Roco 05396 – Puch Haflinger, ÖBH

17,50

Vans, Λεωφορεία, φορτηγά

Roco 05393 – ÖAF 2 D 50, ÖPT

31,00

Vans, Λεωφορεία, φορτηγά

Roco 05417 – Postbus 120-ON

21,00

...Ελληνικού ενδιαφέροντος

Roco 76838 – Car carrier “STVA”, SNCF

50,00
Εξαντλημένο

H0e Επιβατάμαξες

ROCO 34063 – Passenger coach “Waldbahn”

34,40
Εξαντλημένο

...Ελληνικού ενδιαφέροντος

Roco 72263 – Steam locomotive 85 001, DB, DCC Sound + smoke

530,00
Εξαντλημένο
28,00
Εξαντλημένο

...Ελληνικού ενδιαφέροντος

Roco 76845 – Box goods wagon, DB

27,00

H0 γραμμές Κανονικού εύρους (1435mm)

Roco 42624 – Digital switch drive for Rocoline with roadbed

20,00