Σιδηροδρομικά υλικά, παρελκόμενα

Posch 14448 – 10x brass telegraph consoles

4,00
Εξαντλημένο

Σκηνικές λεπτομέρειες και παρελκόμενα

Posch 14408 – 2x Cast iron benches

3,50

Σταθμοί, βοηθητικά κτίσματα και εγκαταστάσεις

Posch Weight bridge

21,00

Σκηνικές λεπτομέρειες και παρελκόμενα

Posch Telephon switchbox cabinet

0,30

Σκηνικές λεπτομέρειες και παρελκόμενα

Posch Plastic dustbin on post

0,90
Εξαντλημένο

Σκηνικές λεπτομέρειες και παρελκόμενα

Posch Iron drains

0,40

Σκηνικές λεπτομέρειες και παρελκόμενα

Posch Iron railing with concrete columns

3,50

Σκηνικές λεπτομέρειες και παρελκόμενα

Posch Concrete post

0,20

Σκηνικές λεπτομέρειες και παρελκόμενα

Posch Concrete column

1,50

Δίκυκλα, τρίκυκλα, καρότσες, ελκόμενα

Posch Bicycle

5,00

Δίκυκλα, τρίκυκλα, καρότσες, ελκόμενα

Posch Bicycle

5,00
Εξαντλημένο

Δίκυκλα, τρίκυκλα, καρότσες, ελκόμενα

Posch Bicycle

5,00
Εξαντλημένο

Δίκυκλα, τρίκυκλα, καρότσες, ελκόμενα

Posch Bicycle

5,00

Δίκυκλα, τρίκυκλα, καρότσες, ελκόμενα

Posch Bicycle

5,00
Εξαντλημένο

Σκηνικές λεπτομέρειες και παρελκόμενα

Posch Fire Hydrant

1,00

Σκηνικές λεπτομέρειες και παρελκόμενα

Posch Flower pot

0,80
Εξαντλημένο

Σκηνικές λεπτομέρειες και παρελκόμενα

Posch Flower pot

0,80

Σκηνικές λεπτομέρειες και παρελκόμενα

Posch Rail gate

11,00

Υδατόπυργοι και κρουνοί

Posch Water crane

8,00

Σιδηροδρομικά υλικά, παρελκόμενα

Posch Relay box

4,00
Εξαντλημένο

Γραμμών μέρη, Παρελκόμενα, Υλικά

Posch Shunt limit

0,40
Εξαντλημένο

H0e Φορτάμαξες

Posch H0e Iron ore set

60,00

...Ελληνικού ενδιαφέροντος

Posch OSE A-251 DCC-board lights and interior

50,00

...Ελληνικού ενδιαφέροντος

Posch OSE A-251 Light Lenses

6,00

...Ελληνικού ενδιαφέροντος

Posch OSE A-251 windows

12,00