Το πιο αποτελεσματικό σύστημα καθαρισμού του δικτύου γραμμών σας και του τροχαίου υλικού. Διαθέσιμο για δίγραμμα και τρίγραμμα (Marklin) συστήματα.

Καθαρισμός και συντήρηση

LUX 9028, Magnet

15,00

Καθαρισμός και συντήρηση

LUX 9034, Cleaning unit with felt

100,00

Καθαρισμός και συντήρηση

LUX 9136, 3rd rail Cleaning wagon AC

200,00

Ηλεκτρολογικά και Ηλεκτρονικά Εξαρτήματα / Υλικά

LUX 8884, contact set

15,00

Διάφορα υλικά, Πρώτες Υλες ιδιοκατασκευών

LUX 9207, Raised head screw

0,70

Καθαρισμός και συντήρηση

LUX 9047, Cleaning rotor, felt

10,00

Καθαρισμός και συντήρηση

LUX 9046, Cleaning rotor, standard

7,00

H0 γραμμές Κανονικού εύρους (1435mm)

LUX 9301, Wheel Cleaning Unit DC/AC

180,00

Καθαρισμός και συντήρηση

LUX 9785, H0e Vacuum wagon DC

195,00

Καθαρισμός και συντήρηση

LUX 9131, Cleaning wagon DC

210,00

Καθαρισμός και συντήρηση

LUX 8831, Vacuum wagon DC

200,00