Εξαντλημένο

Βυτία

Lima Tank wagon

8,00

Set τραίνων / αμαξών

Lima GWR set

110,00
Εξαντλημένο
10,00
Εξαντλημένο
9,00
Εξαντλημένο

Φορτάμαξες

Lima Container wagon

13,00
Εξαντλημένο

Κλειστές

Lima closed freight wagon

11,00
Εξαντλημένο

πλατφόρμες

Lima Open wagon with load

10,00
Εξαντλημένο

Ανοιχτές

Lima Open wagon

15,00
Εξαντλημένο

Δηζελάμαξες

Lima V36 green

54,00