Τροχοί και Λάστιχα

Fleischmann – 00547001, N loco tyre

0,85

H0 γραμμές Κανονικού εύρους (1435mm)

Fleischmann 6101 – Standard straight track

3,30

H0 γραμμές Κανονικού εύρους (1435mm)

Fleischmann 6102 – 1/2 straight track

3,50