Γραμμών μέρη, Παρελκόμενα, Υλικά

Fleischmann 6438 – Illuminated point lantern

20,40

Γραμμών μέρη, Παρελκόμενα, Υλικά

Fleischmann 6479 – Ballast for PROFI tracks

5,90

H0 γραμμές Κανονικού εύρους (1435mm)

Fleischmann 6139 – Curved track, 7,5°

4,90

H0 γραμμές Κανονικού εύρους (1435mm)

Fleischmann 6170 Turnout Left

24,90

Τροχοί και Λάστιχα

Fleischmann – 00547001, N loco tyre

0,85

H0 γραμμές Κανονικού εύρους (1435mm)

Fleischmann 6101 – Standard straight track

3,30

H0 γραμμές Κανονικού εύρους (1435mm)

Fleischmann 6125 – Standard curved track

4,50

H0 γραμμές Κανονικού εύρους (1435mm)

Fleischmann 6102 – 1/2 straight track

3,50