...Ελληνικού ενδιαφέροντος

Minitank 05088 – Magirus Deutz «Jupiter»

8,00

Βαμμένες φιγούρες

Preiser 28212 – Angela Merkel

3,00

Σκηνικές λεπτομέρειες και παρελκόμενα

Preiser 17163 – Bicycles stand kit

6,00

Σκηνικές λεπτομέρειες και παρελκόμενα

Preiser 17161 – Bicycles kit

11,00

Βαμμένες φιγούρες

Preiser 10128 – Vespa riders

17,95

Αναλογικά και ψηφιακα Κυκλώματα / Μηχανισμοί

Viessmann 5575 – Sound module «Hand organ»

36,50

...Ελληνικού ενδιαφέροντος

Minitank 05160 – Anti-tank helicopter BO 105

16,00

...Ελληνικού ενδιαφέροντος

Minitank 05135 – Trailer 1,5 t

8,00

...Ελληνικού ενδιαφέροντος

Minitank 05148 – Mercedes Benz 250 GD „Wolf»

10,00

Κινούμενες φιγούρες

Viessmann 1527 – Worker with pickaxe

35,00
Εξαντλημένο

Βαμμένες φιγούρες

Woodland WA-1951 Jazz Band

16,00

...Ελληνικού ενδιαφέροντος

Minitank 05192 – „Kärcher» field kitchen

9,50

...Ελληνικού ενδιαφέροντος

Minitank 05092 – MAN 630 L2 A

7,00
Εξαντλημένο

Φορτάμαξες

Roco 56069 – Boxcar, DR

15,00

...Ελληνικού ενδιαφέροντος

Minitank 05157 – Tent, 20 men

6,00

...Ελληνικού ενδιαφέροντος

Minitank 05037 – Medium Battle Tank M 48 A2 C

7,90

Βαμμένες φιγούρες

Woodland WA-1906 Newsstand

14,00

Βαμμένες φιγούρες

Woodland WA-1898 Rail Workers

16,00

Βαμμένες φιγούρες

Woodland WA-1897 Beekeepers

11,00

Βαμμένες φιγούρες

Woodland WA-1827 People & Pets

13,00