...Ελληνικού ενδιαφέροντος

ACME 52843 – JZ Jugoslavian Sleeping car

80,00

...Ελληνικού ενδιαφέροντος

ACME 52457 – JZ Jugoslavian Sleeping car

75,00

...Ελληνικού ενδιαφέροντος

ACME 52456 – BDZ Bulgarian Sleeping car

75,00
Εξαντλημένο

Φορτάμαξες

Tillig 76687 – Hopper car hvle

54,50
Εξαντλημένο

Σηματοδότηση

Viessmann 5229 – Signal multiplexer

50,00
Εξαντλημένο

Σηματοδότηση

Viessmann 4750 – Signal bridge

111,00

Αναλογικά και ψηφιακα Κυκλώματα / Μηχανισμοί

Viessmann 5228 – Relay for signal control

16,00

Ηλεκτρολογικά και Ηλεκτρονικά Εξαρτήματα / Υλικά

Digikeijs – DR60026 5x capacitors 2200μF/16V

5,00

H0 γραμμές Κανονικού εύρους (1435mm)

Roco 51250 – Extension track set for Digital Starter Set

199,90

H0 γραμμές Κανονικού εύρους (1435mm)

Roco 61180 – Track end piece

7,50

H0 γραμμές Κανονικού εύρους (1435mm)

Roco 61119 – Manual uncoupler track

12,40
Εξαντλημένο

H0 γραμμές Κανονικού εύρους (1435mm)

Roco 61118 – Electric uncoupler track

28,90

Αναλογικά και ψηφιακα Κυκλώματα / Μηχανισμοί

Roco 42620 – Point motor for Rocoline with roadbed points

13,00
Εξαντλημένο

Set τραίνων / αμαξών

Roco 76145 – 2 piece set: Silo wagons, Holcim

97,00

H0 γραμμές Κανονικού εύρους (1435mm)

Roco 42525 – Curved track R5

4,20