Νέα προϊόντα

Locomotive Decoders/Accessories

ZIMO MX634D – 21pin decoder

40,00

...Ελληνικού ενδιαφέροντος

ACME 52843 – JZ Jugoslavian Sleeping car

80,00

...Ελληνικού ενδιαφέροντος

ACME 52457 – JZ Jugoslavian Sleeping car

75,00

...Ελληνικού ενδιαφέροντος

ACME 52456 – BDZ Bulgarian Sleeping car

75,00

Δομικά υλικά και παρελκόμενα

Auhagen 80252 – Rolling gates, sectional gates

7,50

Δομικά υλικά και παρελκόμενα

Auhagen 80213 – Industrial windows B

8,50

Δομικά υλικά και παρελκόμενα

Auhagen 80212 – Industrial windows L

5,50

Δομικά υλικά και παρελκόμενα

Auhagen 80211 – Windows foil

3,60

Δομικά υλικά και παρελκόμενα

Auhagen 80210 – Industrial windows

6,70

Δομικά υλικά και παρελκόμενα

Auhagen 80208 – Gates

13,50

Δομικά υλικά και παρελκόμενα

Auhagen 80202 – Industrial windows

8,50

Δομικά υλικά και παρελκόμενα

Auhagen 80201 – Window railings

12,00
Εξαντλημένο

Δομικά υλικά και παρελκόμενα

Auhagen 80200 – Windows white

5,50

Δομικά υλικά και παρελκόμενα

Auhagen 48576 – Steel structures

9,00

Σκηνικές λεπτομέρειες και παρελκόμενα

Auhagen 42590 – Tyres with stand and gas cylinders

6,00

Σκηνικές λεπτομέρειες και παρελκόμενα

Auhagen 42569 – Benches, chairs, tables, sun shades

9,50

Σκηνικές λεπτομέρειες και παρελκόμενα

Auhagen 41199- 8x benches

8,00

Σιδηροδρομικά κτίσματα

Auhagen 11446 – Loading plant

40,00
Εξαντλημένο

Φορτάμαξες

Tillig 76687 – Hopper car hvle

54,50

...Ελληνικού ενδιαφέροντος

Minitank 05052 – „Opel Blitz» All Terrain

10,20
Εξαντλημένο

Σηματοδότηση

Viessmann 5229 – Signal multiplexer

50,00