Εξαντλημένο

Ανταλλακτικά

REE – Handbrake wheel US

1,00

Λεπτομέρειες / Παρελκόμενα T.Y.

REE – 4x Buffers Round plate Open frame

10,00

Λεπτομέρειες / Παρελκόμενα T.Y.

REE – 4x Buffers Round plate

7,00

Λεπτομέρειες / Παρελκόμενα T.Y.

REE – 4x Buffers Rectangular plate

7,00

Λεπτομέρειες / Παρελκόμενα T.Y.

REE – 4x Buffers Large plate

7,00

Λεπτομέρειες / Παρελκόμενα T.Y.

REE – 4x Buffers OCEM

4,00
Εξαντλημένο

Τροχοί και Λάστιχα

REE XB20006 – 6x spoked wheels

20,00
Εξαντλημένο

Ανταλλακτικά

REE XB109E01 – 2x Diamond bogies

25,00

Σκηνικές λεπτομέρειες και παρελκόμενα

REE XB011 – 4x Wooden Post trailers

20,00

Σκηνικές λεπτομέρειες και παρελκόμενα

REE XB029 – 4x Metal Post trailers

20,00

Λεπτομέρειες / Παρελκόμενα T.Y.

REE XB051 – Destination plates SNCF

9,00
Εξαντλημένο

...Ελληνικού ενδιαφέροντος

REE VB36125 – SNCF «BASTILLE», No 18240

60,00
Εξαντλημένο

...Ελληνικού ενδιαφέροντος

REE VB36124 – SNCF «BASTILLE», No 18325

60,00
Εξαντλημένο

Φορτάμαξες

REE WB301 – 2x PLM box cars set

75,00
Εξαντλημένο
570,00