Σκηνικές λεπτομέρειες και παρελκόμενα

Metcalfe PO503 – 00/H0 4x Benches

9,00

Μηχανοστάσια - Κτίσματα και εγκαταστάσεις

Metcalfe PO332 – 00/H0 Stone Single Track Engine Shed

20,00
Εξαντλημένο
14,00

Μηχανοστάσια - Κτίσματα και εγκαταστάσεις

Metcalfe PO213 – 00/H0 Engine shed

19,00

Σκηνικές λεπτομέρειες και παρελκόμενα

Metcalfe PO515 – Station clocks

8,00

Σκηνικές λεπτομέρειες και παρελκόμενα

Metcalfe PO510 – Picnic tables

8,00
Εξαντλημένο

Κτίρια

PO250 Farm House

14,00
Εξαντλημένο

Σταθμοί

PO236 Footbridge

15,50
Εξαντλημένο
18,50

Oδικα υλικά και παρελκόμενα

PO210 Self adhesive paving

10,00
Εξαντλημένο

Δομικά υλικά και παρελκόμενα

PO249 Tapered Stone retaining wall

16,00
Εξαντλημένο

Γέφυρες

PO247 Stone Bridge

17,50
Εξαντλημένο

Δομικά υλικά και παρελκόμενα

Metcalfe PO245 – Stone retaining wall

15,00