Καθαρισμός και συντήρηση

LUX 9028, Magnet

15,00
Εξαντλημένο

Καθαρισμός και συντήρηση

LUX 9034, Cleaning unit with felt

100,00
Εξαντλημένο

Καθαρισμός και συντήρηση

LUX 9136, 3rd rail Cleaning wagon AC

200,00

Ηλεκτρολογικά και Ηλεκτρονικά Εξαρτήματα / Υλικά

LUX 8884, contact set

15,00
Εξαντλημένο
3,00

Καθαρισμός και συντήρηση

LUX 9778, H0e Wheel Cleaning Unit DC/AC

165,00
Εξαντλημένο

Καθαρισμός και συντήρηση

LUX 9047, Cleaning rotor, felt

7,00

Καθαρισμός και συντήρηση

LUX 9046, Cleaning rotor, standard

7,00
Εξαντλημένο

Καθαρισμός και συντήρηση

LUX 9301, Wheel Cleaning Unit DC/AC

165,00

Καθαρισμός και συντήρηση

LUX 9785, H0e Vacuum wagon DC

195,00
Εξαντλημένο

Καθαρισμός και συντήρηση

LUX 9131, Cleaning wagon DC

200,00

Καθαρισμός και συντήρηση

LUX 8831, Vacuum wagon DC

190,00