Σκηνικές λεπτομέρειες και παρελκόμενα

Kibri 38532 – Wind generator

23,50

Σιδηροδρομικά κτίσματα

Kibri 34103 – Tunnel portal, single track

9,00
Εξαντλημένο
25,50

Μηχανοστάσια - Κτίσματα και εγκαταστάσεις

Kibri 39450 – Triple track modern shed

43,00
Εξαντλημένο

Κτίρια

Kibri 39781 Chapel

10,50

Σιδηροδρομικά υλικά

Kibri 39316 Gantry crane

26,50

Σκηνικές λεπτομέρειες και παρελκόμενα

Kibri 38510 Double crane

42,00
Εξαντλημένο
23,50
Εξαντλημένο
21,50