Σκηνικές λεπτομέρειες και παρελκόμενα

Herpa 053662 Accessory letterboxes

10,00

Οχήματα / φιγούρες Εκτάκτου ανάγκης

Herpa 094153 Mercedes-Benz Miesen KTW «DRK»

13,00

Οχήματα / φιγούρες Εκτάκτου ανάγκης

Herpa 094108 Mercedes-Benz SK 88 turnable ladder

20,00

Οχήματα / φιγούρες Εκτάκτου ανάγκης

Herpa 094092 MAN G 90 LF 16 fire truck

20,00

...Ελληνικού ενδιαφέροντος

Herpa 558518 – F-4E Phantom Hellenic Air Force

38,00

Παρελκόμενα οχημάτων

Herpa 053785 Truck horns

10,00

Αυτοκίνητα Ι.Χ.

Herpa 20817 Citroen 2CV

12,00

Οχήματα / φιγούρες Εκτάκτου ανάγκης

Herpa 743105 Fire department TLF 1500

19,95

Σκηνικές λεπτομέρειες και παρελκόμενα

Herpa 053631 Bus stop shelter

9,95

Σκηνικές λεπτομέρειες και παρελκόμενα

Herpa 052900 Euro palett, 50 pieces

9,95

Παρελκόμενα οχημάτων

Herpa 052825 Horns set (19 pieces)

6,95
Εξαντλημένο
14,95