Αναλογικά και ψηφιακα Κυκλώματα / Μηχανισμοί

Faller 180629 – Synchronous motor AC

24,00
Εξαντλημένο

Σκηνικές λεπτομέρειες και παρελκόμενα

Faller 180623 – Chimney

19,00

Σκηνικές λεπτομέρειες και παρελκόμενα

Faller 180612 – Palettes

13,00

Σκηνικές λεπτομέρειες και παρελκόμενα

Faller 180609 – Modern lifts

29,00
Εξαντλημένο

Διάφορα υλικά

Faller 180514 – Backscene Schwarzwald

35,00

...Ελληνικού ενδιαφέροντος

Faller 120277 – Roundhouse, 3x stalls

80,00

Μηχανοστάσια - Κτίσματα και εγκαταστάσεις

Faller 120276 – Small wagon turntable

50,00

Μηχανοστάσια - Κτίσματα και εγκαταστάσεις

Faller 120275 – Segment turntable with servo

87,00

...Ελληνικού ενδιαφέροντος

Faller 120247 – Goods shed

49,00

Μηχανοστάσια - Κτίσματα και εγκαταστάσεις

Faller 120220 – Coal lift

24,00

Σιδηροδρομικά κτίσματα

Faller 120215 – Electronic Signal Tower ESTW)

24,00

Μηχανοστάσια - Κτίσματα και εγκαταστάσεις

Faller 120196 – DB Service station

23,50

Σιδηροδρομικά κτίσματα

Faller 120178 – Foot bridge

24,50
Εξαντλημένο

Μηχανοστάσια - Κτίσματα και εγκαταστάσεις

Faller 120177 – Engine shed, 3 stalls

80,00

Ισόπεδες διαβάσεις

Faller 120172 – Level crossing

23,50

Ισόπεδες διαβάσεις

Faller 120170 – Level crossing

17,50

Μηχανοστάσια - Κτίσματα και εγκαταστάσεις

Faller 120166 – Bielefeld Water tower

42,00