Ηλεκτρολογικά και Ηλεκτρονικά Εξαρτήματα / Υλικά

Digikeijs – DR60026 5x capacitors 2200μF/16V

5,00
Εξαντλημένο

Ηλεκτρολογικά και Ηλεκτρονικά Εξαρτήματα / Υλικά

Led, 1,8mm Red

0,80

Ηλεκτρολογικά και Ηλεκτρονικά Εξαρτήματα / Υλικά

Dual Led, 3mm Red/Yellow

1,00

Ηλεκτρολογικά και Ηλεκτρονικά Εξαρτήματα / Υλικά

Dual Led, 3mm Red/Green

1,00

Ηλεκτρολογικά και Ηλεκτρονικά Εξαρτήματα / Υλικά

Led, 1,8mm Green

0,80

Ηλεκτρολογικά και Ηλεκτρονικά Εξαρτήματα / Υλικά

Led, 1,8mm Yellow

0,80
Εξαντλημένο

Ηλεκτρολογικά και Ηλεκτρονικά Εξαρτήματα / Υλικά

Digikeijs DRC1100 light set for ROCO NS1100

20,00

Ψηφιακά συστήματα / Accessories

Digikeijs DR5039 LocoNet-B to CDE

40,00
Εξαντλημένο

Ψηφιακά συστήματα / Accessories

Digikeijs DR5099 DigiNet Hub

20,00
Εξαντλημένο

Ψηφιακά συστήματα / Accessories

Digikeijs DR60886 S88 to S88-N converter

7,50

Ψηφιακά συστήματα / Accessories

Digikeijs DR60880 STP, S88-N cable

2,50
Εξαντλημένο

Ψηφιακά συστήματα / Accessories

Digikeijs DR60895 B-BUS cable

5,00

Αναλογικά και ψηφιακα Κυκλώματα / Μηχανισμοί

Digikeijs DR60030 – Mini servo analog and accessories

7,50

Αναλογικά και ψηφιακα Κυκλώματα / Μηχανισμοί

Digikeijs DR60710 – Adjustable DC Power supply

25,00

Ψηφιακά συστήματα / Accessories

Digikeijs DR4102 Turnout frog polarity interface

20,00

Ψηφιακά συστήματα / Accessories

Digikeijs DR4101 Turnout motor interface

20,00

Ψηφιακά συστήματα / Accessories

Digikeijs DR60892 LNET/R-BUS/X-BUS cable

5,00

Αναλογικά και ψηφιακα Κυκλώματα / Μηχανισμοί

Digikeijs LOCVISION 2.0 Kit

190,00

Ηλεκτρολογικά και Ηλεκτρονικά Εξαρτήματα / Υλικά

Digikeijs DR60049 5x LED Warm White on wires

10,00

Ηλεκτρολογικά και Ηλεκτρονικά Εξαρτήματα / Υλικά

Digikeijs DR60040 4x LED modules Red

10,00
Εξαντλημένο

Αναλογικά και ψηφιακα Κυκλώματα / Μηχανισμοί

Digikeijs DR4088RB-CS

60,00

Ψηφιακά συστήματα / Accessories

Digikeijs DR5033 – DCC Booster 3 Ampère

80,00
Εξαντλημένο

Σηματοδότηση

Digikeijs DR701 Dwarf signal

15,00

Αναλογικά και ψηφιακα Κυκλώματα / Μηχανισμοί

Digikeijs DR4024 DIGISERVO

25,00
Εξαντλημένο

Βαμμένες φιγούρες

Digikeijs DR60155 50x Cows

25,00

Ψηφιακά συστήματα / Accessories

Digikeijs DR5000 DIGICENTRAL MultiBus Central Unit

160,00

Αναλογικά και ψηφιακα Κυκλώματα / Μηχανισμοί

Digikeijs DR4024 DIGISERVO set

55,00

Αναλογικά και ψηφιακα Κυκλώματα / Μηχανισμοί

Digikeijs DR4018 Digiswitch, 16x ports decoder

33,00

Αναλογικά και ψηφιακα Κυκλώματα / Μηχανισμοί

Digikeijs DR4088RB-CS 32ports Fback module

100,00

Ηλεκτρολογικά και Ηλεκτρονικά Εξαρτήματα / Υλικά

Digikeijs DR60045 4x LED modules Warm white

10,00

Ηλεκτρολογικά και Ηλεκτρονικά Εξαρτήματα / Υλικά

Digikeijs DR60005 10x contacts for bogies

10,00