...Ελληνικού ενδιαφέροντος

ACME 52843 – JZ Jugoslavian Sleeping car

80,00

...Ελληνικού ενδιαφέροντος

ACME 52457 – JZ Jugoslavian Sleeping car

75,00

...Ελληνικού ενδιαφέροντος

ACME 52456 – BDZ Bulgarian Sleeping car

75,00

...Ελληνικού ενδιαφέροντος

ACME 50625 – SNCB MU Sleeping car

70,00

...Ελληνικού ενδιαφέροντος

ACME AF20024 – CFR 2nd class AVA200

65,00

...Ελληνικού ενδιαφέροντος

ACME 52100, SZD Sleeping car

70,00

Set τραίνων / αμαξών

ACME 45051 – 2x wine wagons

82,00
Εξαντλημένο

Set τραίνων / αμαξών

ACME 55126 – Donau Kurier Set B

200,00
Εξαντλημένο

Set τραίνων / αμαξών

ACME 55125 – Donau Kurier Set A

205,00

...Ελληνικού ενδιαφέροντος

ACME 50103 – FS ex CIWL Sleeper

60,00
Εξαντλημένο

...Ελληνικού ενδιαφέροντος

ACME 55111, JZ, 2x car set

130,00
Εξαντλημένο

Ατμάμαξες

ACME 69501, FS 685 172, Sound

360,00

Set τραίνων / αμαξών

ACME 45015, 2x Tamns889 Set, DB

80,00
Εξαντλημένο

Set τραίνων / αμαξών

ACME 45017, 3x Tamns889 Set, DB

120,00

Set τραίνων / αμαξών

ACME 45016, 2x Tamns889 Set, DB

80,00
Εξαντλημένο

Επιβατάμαξες

ACME Af 20012, CFR AVA 200

60,00
Εξαντλημένο

Επιβατάμαξες

ACME Af 20013, CFR AVA 200

60,00
Εξαντλημένο

...Ελληνικού ενδιαφέροντος

ACME Af 25002, CFR set

280,00

Set τραίνων / αμαξών

ACME 45052, 2x wine cars, FS

80,00

Set τραίνων / αμαξών

ACME 45053, 2x wine cars, FS

80,00

Set τραίνων / αμαξών

ACME 45054, 2x wine cars, FS

80,00

Set τραίνων / αμαξών

ACME 45055, 2x wine cars, FS

80,00
Εξαντλημένο

...Ελληνικού ενδιαφέροντος

ACME 52820, JZ, 2nd

60,00
Εξαντλημένο

...Ελληνικού ενδιαφέροντος

ACME 52800, JZ, 1st/2nd

60,00
Εξαντλημένο

...Ελληνικού ενδιαφέροντος

ACME 55060, JZ, 3x set

180,00
Εξαντλημένο

...Ελληνικού ενδιαφέροντος

ACME 55061, JZ, 3x set

180,00

Set τραίνων / αμαξών

ACME 45030, 2x Eas Set, FS

80,00

Set τραίνων / αμαξών

ACME 45061, 3x Eaos Set, DE

120,00
Εξαντλημένο

Φορτάμαξες

ACME 50244, Post Baggage car, FS

62,50
Εξαντλημένο

Φορτάμαξες

ACME 40151, Post Baggage car, FS

41,00